Rezultat final al concursului organizat în vederea ocupării postului vacant de administrator patrimoniu gradul III (S), pe perioadă nedeterminată din cadrul Clubului Sportiv Școlar Călărași, organizat  în zilele de 27.06.2022 ( proba scrisă) și 01.07.2022 ( interviu)

 

Proba scrisă şi de interviu a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator patrimoniu, gradul III (S), 1 normă s-a desfăşurat în conformitate cu  Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, modificată si completată prin Hotărârea 1027 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial  nr. 854 din data de 24 noiembrie 2014.

Comisia de concurs, constituită în baza deciziei directorului Clubului Sportiv Şcolar Călăraşi nr. 35 din data de 31 mai 2022 și a procesului verbal încheiat în data de 05.07.2022, au procedat astăzi 05.07.2022 la întocmirea prezentului proces verbal cuprinzând rezultatele obţinute în urma susţinerii probei scrise şi de interviu.

Nr.

Crt

Cod candidat

Punctajul probei scrise stabilit pe baza mediei aritmetice a punctelor acordate de membrii comisiei de concurs

Punctajul probei de interviu stabilit pe baza mediei aritmetice a punctelor acordate de membrii comisiei de concurs

Punctaj final – stabilit pe baza mediei aritmetice a celor doua probe

Rezultat

01.

562

90 puncte

85 puncte

87,50 puncte

ADMIS

           

Afişat astăzi, 05.07.2022, ora 11,00, pe site-ul instituției www.csscalarasi.ro și la locul de desfășurare a concursului, respectiv sediul Clubului Sportiv Școlar Călărași, din Bulevardul Republicii, nr. 39, localitatea Călărași, județul Călărași.

    

Preşedinte

ec.Mușat Daniela

 

Proces verbal rezultat final

Borderou final