VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CĂTRE PERSONALUL DIN CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR CĂLĂRAŞI

CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 - PRIVIND SALARIZAREA UNITARĂ A PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE (septembrie 2022)

 

Nr. crt. Functie Norma  Salariu de baza majorat august 2022 PCO Gradatie de merit Compensații Stabilitate Spor CFP 10% Spor suprasolicitare neoropsihica 10% Indemnizatie de hrana Total drepturi salariale Observatii Vouchere vacanta HG 215/2009
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9 11 11
1 Director unitate de invatamant grad I 1 6400   1600     800 347 9147 Legea 153/2017 1450
2 Profesor S, grad did. I, vechime invat. Peste 25 ani, gradatia 5 0.27   1806       150   1956 Legea 153/2017  
3 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.44   2949       263 153 3365 Legea 153/2017 1450
4 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.56   3686       329 194 4209 Legea 153/2017 1450
5 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 6466   1617     641 347 9071 Legea 153/2017 1450
6 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.56   3592       292   3884 Legea 153/2017  
7 Profesor S, grad did. I, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 6028   1507     616 347 8498 Legea 153/2017 1450
8 Profesor S, grad did. I, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 0.56   3349       280   3629 Legea 153/2017  
9 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 6510   1628     663 347 9148 Legea 153/2017 1450
10 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.82   5425       452   5877 Legea 153/2017  
11 Profesor S, grad did. II, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.44   2540       214   2754 Legea 153/2017  
12 Profesor S, grad did. I., vechime invat. Peste 25 ani, gradatia 5 0.33   2212       197   2409 Legea 153/2017  
13 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 5114         395 347 5856 Legea 153/2017 1450
14 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 6510   1628     663 347 9148 Legea 153/2017 1450
15 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 5 - 10 ani, gradatia 5 0.33   1618       126   1744 Legea 153/2017  
16 Profesor S, def., vechime invat. 1 - 5  ani, gradatia 1 1 4151         324 347 4822 Legea 153/2017 1450
17 Profesor S, def.., vechime invat.5- 10 ani , gradatia 2 1 4404         342 347 5093 Legea 153/2017  
18 Profesor S, def.., vechime invat.10 - 15  ani , gradatia 3 0.44   2072       160   2232 Legea 153/2017  
19 Antrenor maestru categ. I ( profesor fara pregatire) 0.56   2622       179 194 2995 Legea 153/2017 1450
20 Profesor S, def.., vechime invat.5- 10 ani , gradatia 2 0.33   1618       126   1744 Legea 153/2017  
21 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. peste25 ani, gradatia 5 0.67   3574       295   3869 Legea 153/2017  
22 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste25 ani, gradatia 5 0.44   2949       263   3212 Legea 153/2017  
23 Administrator financiar,S, gradul I, gradatia 5 1 5412   1353   541   347 7653 Legea 153/2017 1450
24 Administrator patrimoniu, gradul III, S , gradatia 3 1 4350           347 4697 Legea 153/2017 1450
25 Secretar institutie de invatamant, S, gradul II, gradatia 5 0.5 2237     293     173 2703 Legea 153/2017 1450
26 Instructor de educatie extrascolara, S, gradul II. Gradatia 5 0.75 3198     303     174 3675 Legea 153/2017  
Nr. crt. Functie Norma  Salariu de baza majorat ianuarie 2019 PCO Gradatie de merit Compensații  Stabilitate Spor CFP 10% Spor suprasolicitare neoropsihica 10% Indemnizatie de hrana Total drepturi salariale Observatii Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9 11 11
27 Muncitor calificat I, G, gradatia 5 1 3910           347 4257 Legea 153/2017 1450
28 Muncitor necalificat I, G, gradatia 5 1 2864           347 3211 Legea 153/2017 1450
  Total 20 67554 40012 9333 596 541 7770 5052 130858   21750