VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CĂTRE PERSONALUL DIN CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR CĂLĂRAŞI

CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 - PRIVIND SALARIZAREA UNITARĂ A PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE (septembrie 2018)

 

Nr. crt. Functie Norma  Salariu de baza PCO Gradatie de merit Spor Stabilitate Spor CFP 10% Compensatii CFP  Total drepturi salariale Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+5+6+7+8
1 Director unitate de invatamant grad I 1 6405 1595 8000 Legea 153/2017
2 Profesor S, grad did. I, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 0,27 1052 1052 Legea 153/2017
3 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 5669 1267 6936 Legea 153/2017
4 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0,56 2362 2362 Legea 153/2017
5 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 5922 1331 7253 Legea 153/2017
6 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0,44 1974 1974 Legea 153/2017
7 Profesor S, grad did. I, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 5526 1382 6908 Legea 153/2017
8 Profesor S, grad did. II, vechime invat. 15 - 20 ani, gradatia 5 1 4798 1200 5998 Legea 153/2017
9 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 5247 1162 6409 Legea 153/2017
10 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0,48 1968 1968 Legea 153/2017
11 Profesor S, grad did. II, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0,33 1124 1124 Legea 153/2017
12 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 0,61 1895 1895 Legea 153/2017
13 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 0,06 248 248 Legea 153/2017
14 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 15 - 20 ani, gradatia 4 1 2795 2795 Legea 153/2017
15 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 5247 1162 6409 Legea 153/2017
16 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 5 - 10 ani, gradatia 5 1 3760 3760 Legea 153/2017
17 Antrenor maestru categ. I 1 4374 4374 Legea 153/2017
18 Antrenor maestru categ. I 1 4374 4374 Legea 153/2017
19 Administrator financiar,S, gradul I, gradatia 5 1 5412 1353 677 7442 Legea 153/2017
20 Administrator financiar, treapta I, M gradatia 5 1 3082 417 3499 Legea 153/2017
21 Secretar institutie de invatamant, S, gradul II, gradatia 4 0,5 2106 293 2399 Legea 153/2017
22 Instructor de educatie extrascolara, S, gradul II. Gradatia 4 0,75 2243 303 2546 Legea 153/2017
23 Muncitor calificat I, G, gradatia 5 1 2434 2434 Legea 153/2017
24 Muncitor necalificat I, G, gradatia 5 1 2369 2369 Legea 153/2017
Total 19 69216 13170 10452 1013 677 94528