1. Cerere de înscriere pentru elevi-sportivi

2. Acord parinte - club - sportiv

3. Acord de prelucrare a datelor personale