Rezultat final pentru angajarea pe perioadă determinată fără concurs, pe perioada stării de alertă, cu încetarea de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă dar nu mai mult de data organizării concursului pentru ocuparea postului, pentru postul vacant de administrator de patrimoniu III, nivel studii S, cu minim 1 an vechime în muncă, studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență,  respectiv îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist conform art. 250 lit.l) din Legea educației naționale nr.1 din 2011 actualizată.

Numărul dosarelor depuse: 1

Rezultatul selecției dosarelor candidaților:

1. Peanci Georgian Adrian - Admis