VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CĂTRE PERSONALUL DIN CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR CĂLĂRAŞI

CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 - PRIVIND SALARIZAREA UNITARĂ A PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE (septembrie 2019)

 

Nr. crt. Functie Norma  Salariu de baza majorat ianuarie 2019 PCO Gradatie de merit Spor Stabilitate Spor CFP 10% Spor suprasolicitare neoropsihica 10% Indemnizatie de hrana Total drepturi salariale Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9 11
1 Director unitate de invatamant grad I 1 6400 1600 800 347 9147 Legea 153/2017
2 Profesor S, grad did. I, vechime invat. Peste 25 ani, gradatia 5 0.27 1716 1716 Legea 153/2017
3 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 5970 1267 694 347 8278 Legea 153/2017
4 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 6160 1331 725 347 8563 Legea 153/2017
5 Profesor S, grad did. I, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 5733 1382 691 347 8153 Legea 153/2017
6 Profesor S, grad did. I, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 0,56 3186 3186 Legea 153/2017
7 Profesor S, grad did. II, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 4541 892 506 347 6286 Legea 153/2017
8 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 5653 1162 641 347 7803 Legea 153/2017
9 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0,82 5148 5148 Legea 153/2017
10 Profesor S, grad did. II, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0,44 2368 2368 Legea 153/2017
11 Profesor S, grad did. I., vechime invat. Peste 25 ani, gradatia 5 0,33 2179 2179 Legea 153/2017
12 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 15 - 20 ani, gradatia 4 1 4109 373 347 4829 Legea 153/2017
13 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 5653 1162 641 347 7803 Legea 153/2017
14 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 5 - 10 ani, gradatia 5 0,33 1500 1500 Legea 153/2017
15 Profesor S, debutant., vechime invat. pana la 1 an, gradatia 3 1 3671 335 347 4353 Legea 153/2017
16 Antrenor maestru categ. I 1 4620 437 347 5404 Legea 153/2017
17 Antrenor maestru categ. I 1 4620 437 347 5404 Legea 153/2017
18 Administrator financiar,S, gradul I, gradatia 5 1 5412 1353 677 347 7789 Legea 153/2017
19 Administrator financiar, treapta I, M gradatia 5 1 3422 417 347 4186 Legea 153/2017
20 Secretar institutie de invatamant, S, gradul II, gradatia 4 0.5 2150 293 173 2616 Legea 153/2017
21 Instructor de educatie extrascolara, S, gradul II. Gradatia 4 0.75 2561 303 174 3038 Legea 153/2017
22 Muncitor calificat I, G, gradatia 5 1 3025 347 3372 Legea 153/2017
23 Muncitor necalificat I, G, gradatia 5 1 2567 347 2914 Legea 153/2017
Total 19 72158 18706 11649 1013 677 6280 5552 116035