VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CĂTRE PERSONALUL DIN CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR CĂLĂRAŞI

CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 - PRIVIND SALARIZAREA UNITARĂ A PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE (martie 2019)

Nr. crt. Functie Norma  Salariu de baza majorat ianuarie 2019 PCO Gradatie de merit Spor Stabilitate Spor CFP 10% Spor suprasolicitare neoropsihica 10% Indemnizatie de hrana Total drepturi salariale Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9
1 Director unitate de invatamant grad I 1 6400 1600 8000 Legea 153/2017
2 Profesor S, grad did. I, vechime invat. Peste 25 ani, gradatia 5 0.27 1716 1716 Legea 153/2017
3 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 5970 1267 694 347 8278 Legea 153/2017
4 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.56 3316 315 3631 Legea 153/2017
5 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 6160 1331 725 347 8563 Legea 153/2017
6 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.44 2738 263 3001 Legea 153/2017
7 Profesor S, grad did. I, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 5733 1382 691 347 8153 Legea 153/2017
8 Profesor S, grad did. II, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 4541 892 506 347 6286 Legea 153/2017
9 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 5653 1162 641 347 7803 Legea 153/2017
10 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.48 2826 262 3088 Legea 153/2017
11 Profesor S, grad did. II, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.33 1626 150 1776 Legea 153/2017
12 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 0.61 1895 1895 Legea 153/2017
13 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 0.06 276 25 21 322 Legea 153/2017
14 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 15 - 20 ani, gradatia 4 1 4109 373 347 4829 Legea 153/2017
15 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 5653 1162 641 347 7803 Legea 153/2017
16 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 5 - 10 ani, gradatia 5 1 4125 376 347 4848 Legea 153/2017
17 Antrenor maestru categ. I 1 4620 437 347 5404 Legea 153/2017
18 Antrenor maestru categ. I 1 4620 437 347 5404 Legea 153/2017
19 Administrator financiar,S, gradul I, gradatia 5 1 5412 1353 677 347 7789 Legea 153/2017
20 Administrator financiar, treapta I, M gradatia 5 1 3422 417 347 4186 Legea 153/2017
21 Secretar institutie de invatamant, S, gradul II, gradatia 4 0.5 2150 293 173 2616 Legea 153/2017
22 Instructor de educatie extrascolara, S, gradul II. Gradatia 4 0.75 2561 303 173 3037 Legea 153/2017
23 Muncitor calificat I, G, gradatia 5 1 3025 347 3372 Legea 153/2017
24 Muncitor necalificat I, G, gradatia 5 1 2567 347 2914 Legea 153/2017
Total 19 72888 18226 10149 1013 677 114714

 

Indemnizatia de hrana se acorda incepand cu data de 01 ianuarie 2019 in cuantum de 347 lei, proportional cu timpul efectiv lucrat
Se vor acorda vouchere de vacanta in cuantum de 1450 lei pentru 1 norma sau 0,5 norma .Daca salariatul nu doreste vouchere de vacanta va anunta angajatorul in scris.
Valoare vouchere: 16 persoane cu norma de baza X 1450 lei = 23.200 lei