VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CĂTRE PERSONALUL DIN CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR CĂLĂRAŞI

CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 - PRIVIND SALARIZAREA UNITARĂ A PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE (martie 2022)

 

Nr. crt. Functie Norma  Salariu de baza majorat ianuarie 2019 PCO Gradatie de merit Compensații Stabilitate Spor CFP 10% Spor suprasolicitare neoropsihica 10% Indemnizatie de hrana Total drepturi salariale Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9 11
1 Director unitate de invatamant grad I 1 6400   1600     800 347 9147 Legea 153/2017
2 Profesor S, grad did. I, vechime invat. Peste 25 ani, gradatia 5 0.27   1760       145   1905 Legea 153/2017
3 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.67 4344         395 232 4971 Legea 153/2017
4 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.67 4344         395 232 4971 Legea 153/2017
5 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 6263   1566     641 347 8817 Legea 153/2017
6 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.56   3479       292   3771 Legea 153/2017
7 Profesor S, grad did. II, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 5161   1290     524 347 7322 Legea 153/2017
8 Profesor S, grad did. II, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 0.56 2867         240   3107 Legea 153/2017
9 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 6328   1582     663 347 8920 Legea 153/2017
10 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.82   5273       452   5725 Legea 153/2017
11 Profesor S, grad did. II, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0.44   2473       214   2687 Legea 153/2017
12 Profesor S, grad did. I., vechime invat. Peste 25 ani, gradatia 5 0.33   2172       197   2369 Legea 153/2017
13 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 4920         395 347 5662 Legea 153/2017
14 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 6328   1582     663 347 8920 Legea 153/2017
15 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 5 - 10 ani, gradatia 5 0.33   1558       125   1683 Legea 153/2017
16 Profesor S, def., vechime invat. 1 - 5  ani, gradatia 1 1 3999         324 347 4670 Legea 153/2017
17 Profesor S, def., vechime invat. 1 - 5  ani, gradatia 1 0.33   1333       108   1441 Legea 153/2017
18 Profesor S, def.., vechime invat.5- 10 ani , gradatia 2 0.33   1413       114   1527 Legea 153/2017
19 Profesor S, def.., vechime invat.5- 10 ani , gradatia 2 0.44   1884       152   2036 Legea 153/2017
20 Antrenor maestru categ. I ( profesor fara pregatire) 1   4469       322 347 5138 Legea 153/2017
21 Profesor S, def.., vechime invat.5- 10 ani , gradatia 2 0.33   1558       125   1683 Legea 153/2017
22 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. peste25 ani, gradatia 5 0.67   3469       295   3764 Legea 153/2017
23 Administrator financiar,S, gradul I, gradatia 5 1 5412   1353   541   347 7653 Legea 153/2017
24 Administrator patrimoniu, gradul III, S , gradatia 3 1 4155           347 4502 Legea 153/2017
25 Secretar institutie de invatamant, S, gradul II, gradatia 5 0.5 2215     293     173 2681 Legea 153/2017
26 Instructor de educatie extrascolara, S, gradul II. Gradatia 5 0.75 3039     303     174 3516 Legea 153/2017
Nr. crt. Functie Norma  Salariu de baza majorat ianuarie 2019 PCO Gradatie de merit Compensații  Stabilitate Spor CFP 10% Spor suprasolicitare neoropsihica 10% Indemnizatie de hrana Total drepturi salariale Observatii
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=3+4+5+6+7+8+9 11
27 Muncitor calificat I, G, gradatia 5 1 3615           347 3962 Legea 153/2017
28 Muncitor necalificat I, G, gradatia 5 1 2765           347 3112 Legea 153/2017
  Total 20 72155 30841 8973 596 541 7581 4975 125662