VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CĂTRE PERSONALUL DIN CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR CĂLĂRAŞI

CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 - PRIVIND SALARIZAREA UNITARĂ A PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE (martie 2018)

 

Nr. crt. Functie Norma  Salariu de baza PCO Gradatie de merit Spor Stabilitate Spor CFP 10% Compensatii CFP  Total drepturi salariale
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9=3+4+5+6+7+8
1 Director unitate de invatamant grad I 1 6,403 1526 7929
2 Profesor S, grad did. II, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 0,27 1196 1196
3 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 5669 1267 6936
4 Profesor S, grad did. I, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 5922 1331 7253
5 Profesor S, grad did. I, vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 5526 1381 6907
6 Profesor S, grad did. II, vechime invat. 15 - 20 ani, gradatia 5 1 4798 1200 5998
7 Profesor S, grad did. II, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 4495 973 5468
8 Profesor S, grad did. II, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 0,48 2248 2248
9 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 20 - 25 ani, gradatia 5 1 4798 4798
10 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 15 - 20 ani, gradatia 4 1 4756 4756
11 Profesor S, grad did. II, vechime invat. peste 25 ani, gradatia 5 1 4495 973 5468
12 Profesor S, debutant vechime invat. pana la 1 an ani, gradatia 0 1 3568 3568
13 Profesor S, grad did. Def., vechime invat. 6 - 10 ani, gradatia 5 1 4554 4554
14 Antrenor categ. I 1 4374 611 4985
15 Antrenor categ. I 1 4374 611 4985
16 Administrator financiar,S, gradul I, gradatia 5 1 5411 1353 676 7440
17 Administrator financiar, treapta I, M gradatia 5 1 3082 417 3499
18 Secretar institutie de invatamant, S, gradul II, gradatia 4 0,5 2044 284 2328
19 Instructor de educatie extrascolara, S, gradul II. Gradatia 4 0,75 2178 293 2471
20 Muncitor calificat I, G, gradatia 5 1 2434 2434
21 Muncitor necalificat I, G, gradatia 5 1 2369 2369