VENITURILE BRUTE REALIZATE DE CĂTRE PERSONALUL DIN CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR CĂLĂRAŞI
CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 - PRIVIND SALARIZAREA UNITARĂ A PERSONALULUI PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE (octombrie 2017)

 

Nr. crt.

Funcţie

Norma

Salariu de bază

PCO

Gradaţie de merit

Spor Stabilitate

Spor CFP

Compen saţii CFP

Total drepturi salariale

Observaţii

1

Director unitate de învăţământ grad I

1

4269

1017

5286

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

2

Profesor S, grad did. ÎI, vechime învăţ. 20 - 25 ani, gradaţia 5

0,27

798

798

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

3

Profesor S, grad did. I, vechime învăţ. peste 25 ani, gradaţia 5

1

3779

845

4624

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

4

Profesor S, grad did. I, vechime învăţ. peste 25 ani, gradaţia 5

1

3948

887

4835

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

5

Profesor S, grad did. I, vechime învăţ. 20 - 25 ani, gradaţia 5

1

3683

921

4604

legea 153/2017

6

Profesor S, grad did. ÎI, vechime învăţ. 15 - 20 ani, gradaţia 5

1

3196

799

3995

legea 153/2017

7

Profesor S, grad did. ÎI, vechime învăţ. peste 25 ani, gradaţia 5

1

2997

649

3646

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

8

Profesor S, grad did. ÎI, vechime învăţ. peste 25 ani, gradaţia 5

0,48

1499

1499

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

9

Profesor S, grad did. Def., vechime învăţ. 20 - 25 ani, gradaţia 5

1

3196

3196

legea 153/2017

10

Profesor S, grad did. Def., vechime învăţ. 15 - 20 ani, gradaţia 4

1

3047

3047

legea 153/2017

11

Profesor S, grad did. ÎI, vechime învăţ. peste 25 ani, gradaţia 5

1

2997

649

3646

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

12

Profesor S, debutant vechime învăţ. până la 1 an ani, gradaţia 0

1

2378

2378

legea 153/2017

13

Profesor S, grad did. Def., vechime învăţ. 6 - 10 ani, gradaţia 5

1

3033

3033

legea 153/2017

14

Antrenor categ. I

1

3323

3323

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

15

Antrenor categ. I

1

3323

3323

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

16

Administrator financiar,S, gradul I, gradaţia 5

1

2976

694

521

311

417

4919

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

17

Administrator financiar, treaptă I, M gradaţia 5

1

2054

278

2332

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

18

Secretar instituţie de învăţământ, S, gradul II, gradaţia 4

0,5

1362

189

1551

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

19

Instructor de educaţie extraşcolară, S, gradul II. Gradaţia 4

0,75

1452

195

1647

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

20

Muncitor calificat I, G, gradaţia 5

1

1947

1947

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum

21

Muncitor necalificat I, G, gradaţia 5

1

1895

1895

legea 153/2017 - se menţin în acelaşi cuantum